Folketalsutviklinga i 1. kvartal 2016 viser at både Herøy (- 29), Vanylven (- 25), Ulstein (-12) og Hareid (- 11) opplevde endgang.

Medan Sande var einaste Ytre Søre-kommune med vekst (+ 10).

Tilsaman opplevde regionen ein nedgang i folketalet på  67.

Statistikken viste også at det foregår ei særleg stor utskifting i Ulstein, som hadde ei utflytting på 142 og ei innflytting på 132 i 1. kvartal. Til samanlikning hadde Herøy, som har litt større folketal enn Ulstein, ei utflytting på 76 og ei innflytting på 50.