Endra namnet - opnar konkurs

foto
Måndag vart foretaksnamnet på Grim & Gryt Økobryggeri AS endra til Consulting AS. Onsdag vart det opna konkurs etter oppbod. Foto: Ole-Ottar Høgstavoll