Besøket hos legen ble en tankevekker for Sverre Kjerpeset. Slik gikk han ned 50 kilo