Hareid har spreidd støtteskrivet for Stad skipstunnel

foto