Hareid har spreidd støtteskrivet for Stad skipstunnel