Tårevåt avskil då Mork-senteret vart historie

foto