Var samde om kor mange flyktningar kommunen skal ta imot

foto