Slik blir den vidare prosessen med å finne ny kommunedirektør