"Vi har ei plikt til å hugse. Til å aldri gløyme."