– Dette er eit viktig lokalhistorisk bygg som vi er nøydde til å ta vare på

foto