- Barnehagen er i så dårleg stand at ei utviding er bortkasta