Lokka med over 200 arbeidsplassar på landbasert anlegg