TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors, og skal hjelpe dei uskuldige offera i krig.

Ei breidt samansett gruppe er no i gang med å planlegge TV-aksjonen 2016  – og dei går for for tidenes aksjon i Møre og Romsdal.

- Årets TV-aksjon skal gi livsviktig hjelp til over to millionar menneske som er råka av krig og konflikt, sier leiar for fylkesaksjonskomiteen Gunn Berit Gjerde.

Røde Kors er mange stader den einaste hjelpeorganisasjonen som får kome til  til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dei som elles ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal fleire menneske i krig og konfliktområde få livsviktige medisinar, helsehjelp, reint vatn og mat.

- Vi trur årets tema vil engasjere folket i Møre og Romsdal. Derfor vil vi satse ekstra på skuleaksjoner og næringsliv i år,  sier fylkesaksjonsleier Marius Hammer.

Årets aksjon går av stabelen søndag 23. oktober..