Desse skal jobbe vidare med å rekruttere ny kommunedirektør