Vikebladet Vestposten har tidlegare skrive om at Truls Håbakk i Hareid Framstegsparti har fått seg jobb i Oslo. Det gjer det vanskeleg for han å halde fram i formannskapet og ein del andre utval i Hareid kommune og har difor søkt permisjon frå 1. november i år. Men han vil halde fram i kommunestyret.

Førstkomande måndag skal Hareid formannskap ta stilling til permisjonssøknaden til Truls Håbakk, og til møtet er det også lagt fram ei liste med framlegg til kven som kan erstatta Håbakk i alle utvala.

Ny fast medlem i Hareid formannskap blir Oskar Grimstad. Grimstad blir også fast medlem i valstyret.

Ny fast medlem i valnemnda blir Jeanette Teigene (rykker opp frå vara), så blir Oskar Grimstad ny vara for Teigene.

Ny andrevara i administrasjonsutvalet blir Oskar Grimstad. Han blir også ny andrevara i forhandlingsutvalet.

Ny fast medlem i samarbeidsutvalet for Hareid ungdomsskule blir Øyvind Grimstad.

Og Oskar Grimstad blir ny tredjevara for utsending til KS.