- Ein auke på over 1,5 millionar er urimeleg å forstå