– Det er ein veldig kjekk jobb og alle dei hyggelege folka ein møter gjer det triveleg å gå på jobb

foto