Ber kyrkjegjengarar la vere å parkere langs den smale veg