Ulstein frivilligsentral deler for 9. gong ut frivilligprisen. Prisen skal gå til ein initiativrik person, ei lokal foreining eller gruppe som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den einskilde og/eller samfunnet. Frivilligsentralen veit at det er mange eldsjeler i Ulstein kommune som fortener å bli sett pris på, og oppfordrar alle til å nominere kandidatar!

Ulstein frivilligsentral ser fram til å  få mange forslag på gode og verdige kandidatar. Det er viktig å heidre de eldsjeler og engasjerte medlemmar som styrkar samhald og betrar livskvaliteten i kommunen vår.

Pengepremie og heider

Frivilligprisen vil bli kunngjort den 5. desember, som  er den internasjonale frivilligdagen. Frivilligprisen er på kr 5000 kroner. Frivilligprisen sitt mål er å setje fokus på det frivillige arbeidet menneske legg ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid. Prisen skal synleggjere frivillig arbeid sin verdi gjennom å løfte fram gode eksempel på resultat av frivillig innsats. Med ein frivilliginnsats over 115 000 årsverk ligg Noreg på verdstoppen i frivilligarbeid.

Innan 12. november

Nominasjonane skal sendast/leverast innan 12. november til Servicetorget på Ulstein rådhus:

servicetorget@ulstein.kommune.no

eller til Ulstein frivilligsentral:

inger.dimmen@ulstein.kommune.no