Ishavsmuseets Venner ønskjer anna plassering av reinseanlegg

foto