Regjering og Stortinget har i dag kome til semje om revidert nasjonalbudsjett.

Stortingspolitikar Oskar Grimstad (Framstegspartiet) frå Hareid opplyser at posten for kommunalt vedlikehald har blitt styrka ytterlegare.

I utgangspunktet var det lagt opp til at Ulstein skulle få 2,296 millionar kroner til vedlikehald. Det nye no er at summen har blitt plussa på med 1,375 millionar kroner, slikt at kommunen totalt får 3,674 millionar kroner til kommunalt vedlikehald.

Hareid kommune skulle i utgangspunktet få 2,111 millionar kroner. No har kommunen fått 1,267 millionar kroner ekstra, slik at Hareid totalt frå 3,378 millionar kroner.

- Kommunane på Sør- og Vestlandet får totalt 400 millionar kroner til vedlikhald. Tanken bak dette er at det er desse landsdelane som er hardast råka av oljekrisa, og at det der trengst rehabiliteringsaktivitetar som kan føre til sysselsetjing og arbeidsplassar, forklarer Grimstad.

Og han legg til:

- Kommunane må bruke rammeavtalane og kome seg raskt i sving med prosjekt.

Håbakk er glad: