Ho har vore på kvar einaste sosakjøtmiddag sidan starten: – Ein flott tradisjon