– Det å bombe folk skaper ikkje fred eller forståing. Det skaper berre meir vald