Eigedomsselskap og kommuneleiing på kollisjonskurs i rådhus-saka

foto