Kontrollutvalet bad om 60 000 kr til å granske ei sak