Etter dialog med Kystverket måtte kommunen tilpasse kaia