Rotary ber kommunen leggje ut for monumentet

foto