Giftinformasjonen opplever massivt trykk under høgsesong for sopp

foto