NVE ønskjer betre utgreiing om kvikkleire og fare for flaum

foto