– Det er tydeleg at noko må gjerast med sjukefråværet

foto