Vil vurdere å ikkje kjøpe læremiddel på bokmål

foto