– Eg håper eg får halde fram her, det er ein god arbeidsplass

foto