”Til garderobane!” ropte eg så alle høyrde det. ”Kampen er stolen frå oss!

foto