Ventar spent på om dei får reise heim frå Sør-Afrika: - Vi held motet oppe

foto