Trass i ein svært regnfull sommar har turistane også i år tatt turen til Flø

foto