Søndag blir det monsterprisar også på Nordvestlandet

foto