Nær halvparten meiner alkohol har ein for stor plass i 17. mai-feiringa

foto