– Det er eit forlik som verkeleg har sett spor etter seg

foto