Så mykje vil han kutte drivstoff- og straumprisane med

foto