Dette vedtok styret om nye lokale etter ei synfaring