Sparebanken Møre kan vise til eit godt kvartal i år. Resultatet etter skatt ende på 139 millionar kroner, mot 146 millionar i same kvartal i frjo.

Eigenkapitalavkastninga vart 10,5 prosent, og konsernet har no ein forvaltningskapital på 66,2 milliardar kroner.

- Resultatutviklinga er positiv, og me ser god effekt av dei grepa me gjennomfører. For å vere solid må me drive både lønsamt og effektivt. Resultatmessig er dette det beste kvartalet vårt i 2017, seier adminsitrerande direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, i ei pressemelding.

Konsernet har auka talet på lånarar med 9,1 prosent dei siste 12 månadene. Som venta har veksten med nye lånetakarar dabba litt av siste kvartalet. Ved utgangen av 3. kvartal 2017 utgjorde utlån til kundar 56,5 millionardar kroner.

Innskot frå kundar har auka med 2,3 prosent siste 12 månadene.