- Det er naivt å tru at det ikkje kjem fleire smittetilfelle

foto