– Det er ikkje tvil om at UEKF er underlagt kommunestyret

foto