- Ein må også førebyggje brann på utsida av bygningar

foto