Ordføraren ville ha fortgang i nedbetaling av gjelda

foto