Regjeringa varslar ny strategi for digitalisering og grøn skipsfart

foto