– Vi har hatt vesentleg meir aktivitet denne vinteren enn venta

foto