Ber administrasjonen møte grunneigarar før oreigning

foto