Fylkeskommunane manglar 800 tilsette før dei tek over fylkesvegane

foto