Frostating lagmannsrett har i denne veka slått fast at den sikta mannen er skuldig i å ha drepe Preben Dimmen natt til 29. oktober i fjor.

Aktor Jogeir Nogva seier til Sunnmørsposten at han synest dei har fått belyst saka godt. Han meiner at 16 års fengsel er i samsvar med rettspraksis.

Forsvararen til mannen, Torgeir H. Longva, meiner elleve års fengsel stemmer meir med den gjerninga klienten hans har gjort.

Den tiltalte mannen anka saka frå tingretten, der han fekk 15 års fengsel.

No kan straffa bli endå høgare.

Aktor og statsadvokat Jogeir Nogva meiner drapet skjedde under "særleg skjerpande omstende". Han gjekk grundig gjennom ei rekke dommar dei siste åra som viste skjerping av av straffeutmålinga for liknanden forhold.