Foreslår å gje meir pengar til linene med høgst søkjartal